Hrad Pravda – romantické místo setkávání dnes i v minulosti | PP Džbán

Hrad Pravda

Na pomezí okresů Louny, Kladno a Rakovník se nachází přírodní park Džbán. Vytváří tak pomyslnou hranici mezi průmyslovými oblastmi Severočeské hnědouhelné pánve a Kladensko-rakovnické pánve. Pozoruhodnou krajinu Džbánska utvářely geologické procesy zdvižením křídové tabule vysoko nad krajinu. Vzniklo tak poměrně rozsáhlé přírodovědně a krajinářsky zajímavé území, které je ceněno díky své geomorfologii a charakteristické a vzácné flóře a fauně. Přírodní park Džbánsko nabízí mnoho turistických cílů. Mezi nejoblíbenější patří nepochybně hrad Pravda, jehož zřícenina se nachází na stejnojmenném zalesněném kopci nedaleko obce Pnětluky.

Hrad Pravda

První zmínky o hradu jsou datovány do první poloviny 14. století, ale prvními doloženými pány byly až Kolovratové v první polovině 15. století.

Hrad stojí na ostrohu, kde dříve stávalo prehistorické hradiště.

V roce 1523 hrad kupuje Děpolt z Lobkovic, který ho využívá jako administrativní centrum panství.  Po jeho smrti je Pravda využívaná jako hrad lovecký.

hrad Pravda 2

Zřícenina hradu Pravda

Koncem šestnáctého století hrad zpustl a začal chátrat. Jeho sklepení se stala útočištěm různých tuláků a loupeživých rot, o nichž jsou zprávy v lounských smolných knihách. 

Nejznámější z událostí je velký tábor lidu v období státoprávních bojů, uspořádaný na Pravdě 12. července 1868, jehož se zúčastnilo asi 10 tisíc lidí.

Zřícenina hradu vždy sloužila jako místo pro setkávání lidu v těžkých dobách. Naposledy v době „lockdownových“ zákazů, kdy se zde scházeli lidé ze široka daleka, aby se nadýchali čerstvého vzduchu a opekli špekáčky.

Stavební podoba hradu

Hrad Pravda představuje vrcholný projev jednoho ze směrů reakce na rozvoj dělostřelectva, který se datuje do období husitských válek. Tíha obrany se přenesla na mohutný zemní val v čele předhradí. Obě lunicovitá opevnění před ním byla schopna křížovou palbou spolehlivě pokrýt plochu ostrožny před hradem, odkud byl k němu jediný možný přístup. Stavitelé hradu zřejmě toto velmi pokrokové řešení považovali za dostačující, a proto již u vlastního jádra s nutností aktivní obrany nepočítali.

Z hradu se do dnešních dnů částečně zachovala hradební zeď, obepínající trojúhelníkové jádro hradu, dále hluboké příkopy, parkán a mohutný val s dělostřeleckými stanovišti v severním předhradí. Ve zdivu se zachovala torza věžovité brány a dvou obytných budov, z nichž palác s dochovaným sklepem byl situován v západním nároží.

Kam dál z hradu?

Zbude-li vám ještě čas, můžete si udělat od hradu nedlouhý výlet po okruhu. Jedná se o příjemnou procházku lesem, která je dlouhá necelé tři kilometry.  Zastavit se můžete u reliéfů Kamenného úvozu a skalního útvaru Čertův kámen. Trasa okruhu >zde<

Reliéfy Kamenného úvozu

Pokud se vydáte od hradu po modré turistické značce, po necelém kilometru dorazíte k reliéfům Kamenného úvozu.  Ty zde měli vytesat do pískovcových skal studenti sochařské školy z Hořic na přelomu 19. a 20. století. Jelikož se jedná o měkký pískovec, zub času a lidské ruce dotýkající se skal pomalu reliéfy obrušují. Na první pohled proto nejsou vidět, ale při troše pozornosti a fantazie se začnou postupně ze skály vynořovat různé obličeje a postavy.

hrad pravda 2

Reliéfy Kamenného úvozu

Pokud budete pokračovat dál po modré turistické značce, zhruba po dvě stě metrech dojdete na turistický rozcestník. Odbočte z turistické modré značky doleva a pokračujte po naučné stezce Na Pravdě, která vedla od hradu souběžně s modrou značkou. Po čtyřech stech metrech dorazíte k odbočce ke studánce U Čertova kamene. Po osvěžení pramenitou vodou pokračujte k Čertovu kameni, který je nedaleko.

Čertův kámen

Čertův kámen je skalní útvar, ke kterému se váže pověst o sázce svatého Petra a čerta. Podle pověsti čert jím chtěl zavalit jedinou studnu v Pnětlukách a umořit tak místní žízní. Ale nepovedlo se, kohout mu svým zakokrháním jeho záměr zmařil. Na kameni byly kdysi prý vidět i stopy čertova kopyta a řetězu. Postupně však zmizely pod vyrytými nápisy a kresbami.

Hrad Pravda

Skalní útvar Čertův kámen

Od kamene pokračujte po lesní cestě. Po osmi stech metrech dorazíte k turistickému rozcestníku Pod hradem. Odkud se můžete vydat zpět „do civilizace“.

Cesta na hrad

Vydáte-li se na hrad autem, zaparkovat můžete pod hradem v lese u odbočky ze silnice. Další možnost parkování je v některé z nedalekých obcí.

Pokud vyrazíte na výlet vlakem, můžete využít jednu z turistických tras vedoucích ze tří vlakových stanic jdoucích po sobě. Ze stanice Konětopy vede modrá turistická značka, který vás po pěti kilometrech dovede na hrad. Trasa >zde<

Čtyři kilometry je to po zelené značce ze stanice Solopysky. Trase >zde<

Nejkratší cesta na hrad vede po žluté turistické značce ze stanice Domoušice. Trasa >zde<

Na hrad Pravda s DÚKem a PIDem

Pokud se vydáte na hrad vlakem, ideální jako výchozí bod je stanice Domoušice, která se nachází na trati Louny – Rakovník. Tato trať spojuje Ústecký kraj a střední Čechy. Byla zřízena začátkem dvacátého století, aby se po ní přepravovalo severočeské uhlí do jižních Čech. V Domoušicích se  kříží dva regionální integrované dopravní systémy – Doprava Ústeckého kraje (DÚk) a Pražská integrovaná doprava (PID). 

Pokud se vydáte na hrad z Ústeckého kraje nebo ze Středních Čech, můžete využít výhodné dopravní tarify – např. celodenní jízdenky. Více informací na DÚk a Pid.  

 


Nejnovější články

 


Hledáme redaktory

Baví tě cestovat, fotit a psát? Chtěl bys sdílet své poznatky z cest a inspirovat další lidi, kam na výlet?
Napiš nám na náš email:  preshumna(@)seznam(.)cz


Sledujte nás na sociálních sítích